{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }

WMF ONLINE - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar / Genel kullanım şartları

İşbu kullanıcı sözleşmesi, İstanbul, Türkiye adresinde mukim, GROUPE SEB İSTANBUL EV ALETLERİ TİCARET A.Ş "GROUPE SEB" tarafından işletilmekte olan internet sitesi, www.tefalshop.com.tr (GROUPE SEB WEB SİTESİ) sitesi üzerinden ürün alımı yapmak üzere siteye kayıt olan tekil ve gerçek kullanıcılar "KULLANICI(LAR)" ile GROUPE SEB arasında, üyelik aşamasında yapılmakta olan bir sözleşmedir. KULLANICILAR, siteye üye oldukları andan itibaren bu Üyelik Sözleşmesi'nin “ Sözleşme” bütün hükümlerini kabul etmiş ve onaylamış olurlar.

KULLANICILAR, siteye üyelik süreçlerini tamamladıkları andan itibaren işbu sözleşme'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını taahhüt ederler. Bu taahhüt ile birlikte KULLANICILAR Gizlilik Politikasını da okuduklarını ve kabul etmiş olduklarını taahhüt etmişlerdir. İşbu kullanıcı sözleşmesi'nin genel şartlarını ve koşullarını kabul etmiyorsanız GROUPE SEB WEB SİTESİ 'ni kullanmayınız. GROUPE SEB WEB SİTESİ’nin kullanılmaya devam edilmesi de sözleşme hükümlerinin kabulü anlamı taşır.

Aşağıda bulunan genel şartlar ve koşullar, GROUPE SEB ve GROUPE SEB WEB SİTESİ'ne üye olan KULLANICILAR arasındaki ticari ilişkiye münhasıran uygulanacaktır. GROUPE SEB WEB SİTESİ’ni kullanarak, KULLANICI, aşağıda bulunan genel şartlar ve koşulları ve ayrıca GROUPE SEB WEB SİTESİ'de açıklandığı üzere GROUPE SEB WEB SİTESİ nin çalışma şeklini kabul etmektedir.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, GROUPE SEB WEB SİTESİ’nde sunulan ürünler ile bu ürünleri satın alma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

İşbu sözleşmenin kapsamı ise; site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak; GROUPE SEB tarafından GROUPE SEB WEB SİTESİ’nde yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. KULLANICI, sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin GROUPE SEB tarafından GROUPE SEB WEB SİTESİ’de açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Ayrıca KULLANICI, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. GROUPE SEB WEB SİTESİ'e Üyelik Şartları / Kurallar

KULLANICI, "Kullanıcı Üyelik Formu'na, kimlik, adres ve iletişim bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak gireceğini, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri en kısa zamanda güncelleyeceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

Kayıt süreci sırasında, KULLANICI, bir e-mail seçmelidir. E-mail, hakaret edici, 5651 sayılı yasanın 8. Maddesinde yazılı katalog suçlarını ihlal edici yada TCK’ da suç sayılan fiillerle bağlantılı olmamalıdır, diğer kullanıcıları aldatacak veya yanlış bilgilendirecek şekilde seçilmemelidir, GROUPE SEB WEB SİTESİ adı ve benzeri isim olmamalıdır, herkesçe uygulanmakta olan görgü kurallarına aykırı olmamalıdır veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmemelidir. Seçilecek kullanıcı ismi başka internet sitelerinin reklamını yapacak yada üçüncü partilerin telif haklarını ihlal edecek şekilde olmamalıdır. KULLANICI, GROUPE SEB WEB SİTESİ'nde verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını ve zararları tazmin mükellefiyetini kabul, beyan ve taahhüt eder. GROUPE SEB ’in, bir kullanıcı adının yasak olduğu veya bu şartlardan herhangi birini ihlal ettiği bilgisini alması halinde, bu kullanıcı adının kayıtlı olduğu kullanıcı hesabı öncesinde bildirimde bulunulmadan GROUPE SEB tarafından geçici olarak dondurulabilir. Kullanıcıya tanınan sure zarfında kusurlu bulunan kullanıcı adı değiştirilmediği taktirde kullanıcı hesabı iptal edilir.

KULLANICI, kullanıcı üyelik formunu doldurarak kayıt olurken ve GROUPE SEB WEB SİTESİ'ni kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilecek bir şifre kullanmamalı ve daha da önemlisi kullanıcı adı, şifre ve kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. KULLANICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kullanıcı adı, şifre veya kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından GROUPE SEB 'in hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. KULLANICILAR'ın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICILAR'ın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan GROUPE SEB 'in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

İlgili kullanıcı şifresi, KULLANICI tarafından gizli tutulacaktır. Kayıt sırasında oluşturulan kullanıcı hesapları devredilemez. Kullanıcı hesabı sadece KULLANICI tarafından kullanılabilir ve bir başka kişi tarafından kullanımına izin verilmez. İster üçüncü şahısların, ister GROUPE SEB WEB SİTESİ’nin veya GROUPE SEB ’in zararına olsun, kullanıcı hesabının kötüye kullanılması, KULANICI’nın men edilmesi ve hakkında bir suç duyurusunda bulunulmasıyla sonuçlanacaktır. Genel olarak, KULLANICI , ilgili şifreyle birlikte kullanıcı hesabının kullanılması suretiyle gerçekleşen bütün faaliyetlerden şahsen sorumlu olacaktır.

GROUPE SEB, herhangi bir zamanda ve kendi takdir yetkisine bağlı olarak bir KULLANICI'yı geçici veya kalıcı olarak üyelikten men etme veya herhangi bir zamanda ilgili hesabı devre dışı bırakma hakkını saklı tutar. Genel kural olarak KULLANICI, yürürlükte olan kanun ve mevzuatı veya GROUPE SEB ya da üçüncü şahısların haklarını ihlal ettiğinde, üyelikten men edileceklerdir.

GROUPE SEB, KULLANICI'nın işbu sözleşme hükümlerine riayet edip etmediğine bakmaksızın, herhangi bir zamanda ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı ve tazminatsız olarak işbu sözleşmeyi feshederek KULLANICI’nın GROUPE SEB WEB SİTESİ üyeliğini iptal edebilir ve KULLANICI’nın siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri, kısmen veya tamamen dondurulabilir ya da tümüyle iptal edebilir. Ancak KULLANICI’nın işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle meydana gelen her türlü zarara ilişkin GROUPE SEB’in yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

KULLANICILAR’ın sitede verilen hizmetlerle bağlantılı olarak kötü niyetli veya kanunlara aykırı davranışlar sergilemesi durumunda KULLANICILAR'ın üyeliği, GROUPE SEB ’in takdirinde olmak üzere geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir. Üyeliğin GROUPE SEB tarafından sona erdirilmesi halinde KULLANICILAR, site hizmetlerinden yararlanamazlar.

KULLANICILAR’ın sitede verilen hizmetlerle bağlantılı olarak kötü niyetli veya kanunlara aykırı davranışlar sergilemesi durumunda KULLANICILAR'ın üyeliği, GROUPE SEB ’in takdirinde olmak üzere geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir. Üyeliğin GROUPE SEB tarafından sona erdirilmesi halinde KULLANICILAR, site hizmetlerinden yararlanamazlar. KULLANICILAR’ın kanuna aykırı davranışları nedeniyle GROUPE SEB’in her türlü yasal yola başvuru hakkı saklıdır.

4. Özel Promosyonlar ve Kampanyalar

GROUPE SEB WEB SİTESİ tarafından sunulan tüm özel promosyonlar ve kampanyalar GROUPE SEB WEB SİTESİ’nde ve ilgili bültenlerde duyuruldukları takdirde geçerli olur. Bu promosyon ve kampanyalar limitli süreler dahilinde, GROUPE SEB WEB SİTESİ’de ve ilgili bültenlerinde duyurulan detaylar çerçevesinde geçerlidir. Belirlenen sürelerin aşılması durumunda promosyon ve kampanyalar geçerliliklerini yitirir.

5. İade ve İptaller

GROUPE SEB satın alınan ürünler için KULLANICI’ya iade ve iptal hakları tanır. KULLANICI bu haklarını GROUPE SEB ’in belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde kullanabilir. İade ve iptaller ile ilgili kurallar GROUPE SEB tarafından her zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve tek taraflı değiştirilebilir.

Keyfi iadelerde aksi belirtilmediği takdirde ilk gönderi masrafı GROUPE SEB tarafından karşılanır. İadesi kabul edilmeyen ürünler KULLANICI'ya karşı taraf ödemeli geri gönderilir. GROUPE SEB ’i mağdur bırakacak bir durum söz konusu olduğu takdirde ürün kabulü yapılmayacaktır. GROUPE SEB söz konusu ürünün kendisine teslimatı esnasında oluşabilecek hasarlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

Arıza kaynaklı iade işlemleri, KULLANICI’ya teslimatı gerçekleşmiş olan ürünlerde kullanım ve bakım talimatlarına uyulduğu halde meydana gelebilecek üretim kaynaklı arızalardan ortaya çıkabilecek iadeleri kapsar. KULLANICI direkt olarak 4444050 nolu çağrı merkezi numarası aracılığı ile GROUPE SEB’le bağlantıya geçmelidir. Çağrı merkezinin yönlendireceği yetkili servis aracılığı ile ürünün kusuru belgelendiği taktirde ürün yenisi ile değiştirilir veya Groupe Seb merkez depo adresine yetkili servisin hazırladığı evrak ile birlikte gönderilir. İade işlemi faturanızdaki fiyat üzerinden teslimat tarihi itibariyle 15 gün içerisinde ambalajı bozulmamak kaydıyla yapılır. Hijyenik nedenlerden ötürü kişisel bakım ürünlerinde iade ve değişim yapılamaz. KULLANICI satın aldığı ürünler için GROUPE SEB WEB SİTESİ’nde satışa sunulan ek garanti ve teknik servis paketlerinden satın alabilir. Böylelikle KULLANICI ya da üretim kaynaklı bir arıza ile karşılaşıldığında söz konusu garanti kapsamında gerekli onarımlar ve gereken durumlarda değiştirmeler söz konusu olabilir. Ek garanti ve teknik servis ürünlerinin detayları bu sözleşmenin konusu değildir ve bu ürünler ile kullanıcıya sunulan bağımsız sözleşmeler ile belirlenir. Birden fazla ürün içeren faturalarda; ürün sayısı ve/veya ürün bedelleri toplamı; ödeme, kargo ve/veya fiyat avantajı sağlıyorsa, iade ürün bedelleri üzerinde anlaşmazlık oluşmaması için, faturadaki tüm ürünlerin iade edilmesi gerekmektedir.

6. Ödeme

Satın alınan ürünün toplam tutarı GROUPE SEB ’e ödenene kadar ürün KULLANICI’ya gönderilmeyecektir. Bu anlaşmayı kabul ederek KULLANICI, aralarında doğabilecek her türlü vergi yükümlülüğünü ve/veya kanuni zorunlulukları yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi belirtilmediği takdirde, GROUPE SEB WEB SİTESİ'ndeki hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. KULLANICI, GROUPE SEB WEB SİTESİ'nde gerçekleştirdiği ticaretten, alım satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, vergi, pul, harç vb. diğer yasal ve mali ödemeleri GROUPE SEB’e ya da ilgili kurumlara yapmayı kabul ve taahhüt eder. GROUPE SEB , kredi kartı ödeme hizmetleri sunan banka ve üçüncü taraf kuruluşlarının teknik aksaklıklarından, hatalı işlemlerinden hiçbir koşul altında sorumlu değildir. GROUPE SEB , kredi kartı ile yapılan ödemelerde gerekli gördüğü durumlarda KULLANICI’dan kredi kartı doğrulatma işlemini yapmasını isteyebilir. KULLANICI, kredi kartı güvenliği için GROUPE SEB tarafından istenen tüm belgeleri vermekle yükümlüdür. GROUPE SEB hiçbir gerekçe göstermeden güvenlik kriterlerine uymayan kredi kartı işlemlerini iptal edebilir,konuya ilişkin her türlü yasal yola başvurabilir.

7. Teslimat ve Kurulum

Kullanıcılar eve teslimat veya mağazadan teslim alma seçeneğini seçebilirler. Mağazadan yapılacak teslimatlarda müşteri seçmiş olduğu mağazaya gidip kimlik bilgileri kontrolü ardından ürünü teslim almakla yükümlüdür.

Aksi belirtilmediği sürece, ürün teslimatı, KULLANICI tarafından verilmiş olan Türkiye sınırları içerisindeki bir adrese doğrudan depomuz aracılığıyla yapılacaktır. Ürün kargoya verildiği zaman KULLANICI’ya bilgilendirici e-posta gönderilecektir. Teslimat süreleri farklılık gösterebilir ve belirtilen teslimat süresi sadece bir yol göstericidir ve garanti edilmemektedir. GROUPE SEB , alıcıyı bilgilendirme yükümlülüğü olmaksızın, akdi yükümlülüklerini yerine getirmek üzere üçüncü şahıslarla çalışma hakkına sahip olacaktır.

GROUPE SEB ’den ürün satın alan KULLANICI, ürünü teslim almadan önce kargo görevlisi huzurunda ürünü kontrol edip üründe bir hasar olması durumunda kargo görevlisi marifetiyle üründeki hasarı tutanak ile tespit ettirmekle yükümlüdür. Gerek teslim aşamasında gerekse daha sonra hasarlı olduğu tespit edilen ürün için KULLANICI, derhal GROUPE SEB ile temasa geçerek, ürünün seri numarasını da belirtmek kaydıyla, GROUPE SEB ’e hasar bildiriminde bulunmalıdır. GROUPE SEB ’in kendisine sağlayacağı iade numarasıyla birlikte ürün iadesini gerçekleştirecektir. Hasarlı ürünlerin iade masrafları GROUPE SEB ’e ait olacaktır. GROUPE SEB hasarlı ürünü teslim aldıktan sonra yapacağı testler neticesinde hasarın sebebini tespit edecek ve uygun görülürse ürünü yenisiyle değiştirecektir.

GROUPE SEB ’in sipariş verilen ürünü herhangi bir nedenle teslim edememesi halinde, KULLANICI’nın tercihine bağlı olarak GROUPE SEB , ürünü aynı veya daha iyi özelliklere sahip başka bir ürünle değiştirmeye veya KULLANICI’ya fiyatı geri ödemeyi kabul eder.

Kurulumu teknik servis yardımı gerektiren ürünlerde, ürün yeni ürün ise bu servis KULLANICI’ya bir sefer olmak şartıyla ücretsiz sağlanacaktır. Yenilenmiş ürünlerin kurulumları için gerekli olan teknik servis hizmeti ücrete tabi olabilir. Bu bilgi ürün sayfalarında KULLANICI’ya sunulacaktır.

Her ne kadar GROUPE SEB , GROUPE SEB WEB SİTESİ’nin düzgün ve güvenli çalışması için basiretli bir tacir gibi her türlü önlemi almasına rağmen;

GROUPE SEB WEB SİTESİ’nin kullanımından kaynaklanabilecek her türlü risk KULLANICI’nın sorumluluğu altındadır. GROUPE SEB , iştirakleri veya ilgili çalışanları, temsilcileri, üçüncü şahıs içerik sağlayıcıları veya lisansörleri, GROUPE SEB web sitesi’nin kesintiye uğramayacağı veya hatasız olacağı konusunda garantide bulunmamaktadır ve GROUPE SEB web sitesi’nin kullanılmasıyla elde edilebilecek olan sonuçlar veya GROUPE SEB web sitesi aracılığıyla sağlanan bilgi, hizmet veya ticari ürünün doğruluğu, güvenilirliği veya içeriğine ilişkin herhangi bir garantide bulunmamaktadır.

Bu yasal yükümlülük uyarısı, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer filler kapsamında, herhangi bir performans arızası, hata, ihmal, kesinti, silinme, kusur, çalışmada veya iletimde gecikme, bilgisayar virüsü, iletişim hattı arızası, hırsızlık veya yok edilme veya izinsiz erişim, kaydın değiştirilmesi veya kullanımı tarafından neden olunan hasarlar veya zararlara uygulanmaktadır. Kullanıcı, özellikle GROUPE SEB ’nın diğer kullanıcıların ve üçüncü şahısların karalayıcı, hakaret edici veya yasadışı fiillerinden sorumlu olmadığını ve bunlara ilişkin zarar riskinin tamamen kullanıcıya ait olduğunu açık bir şekilde beyan ve kabul eder.

GROUPE SEB veya bir GROUPE SEB web sitesi’ni kullanan herhangi bir kişi veya kurum hiçbir şekilde GROUPE SEB web sitesi’nin kullanılması veya kullanılamaması nedeniyle meydana gelebilecek olan ve burada sayılanlarla sınırlı kalmamak kaydıyla doğrudan, dolaylı, arızi, özel, sonuca bağlı veya cezai hasarlar başta olmak üzere hiçbir hasardan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı bu vesile ile bu bölümün hükümlerinin, GROUPE SEB web sitesi’de bulunan bütün içeriğe uygulanacağını kabul eder.

Yukarıda belirtilen şartlara ek olarak, GROUPE SEB , iştirakleri, bilgi sağlayıcıları veya içerik ortakları, GROUPE SEB web sitesi’de bulunan bilgilere ilişkin hatalar, yanlışlıklar, ihmaller veya diğer kusurlardan veya zamansızlığı veya doğrulanmamasından veya bunların kullanıcıya iletilmesinde yaşanan gecikmeden veya kesintiden veya bunlara ilişkin olarak meydana gelen hak talepleri veya zararlardan, nedeni veya süresine bakılmaksızın, hiç bir koşul altında yükümlü olmayacaklardır.

9. Sistem Kesintisi

Mevcut teknoloji ile, hatasız bir şekilde bilgisayar programlarını (yazılımları) ve veri işleme sistemlerini (donanımları) çalıştırmak/geliştirmek veya internet bağlantısında meydana gelen beklenmeyen olayları kontrol altına almak (buradan sonra “teknik arızalar” olarak anılacaklardır) mümkün değildir. Bu nedenle GROUPE SEB , web sitesinin ve teknik sistemlerinin sürekli ve kesintisiz bir şekilde ulaşılabilir olmasını garanti etmemektedir. GROUPE SEB, GROUPE SEB WEB SİTESİ hizmetlerinin kullanılması nedeniyle KULLANICILAR’IN uğrayabileceği zararlardan sorumlu olmayacaktır.

10. Ticari Markalar / Telif Hakları

GROUPE SEB ’in ve GROUPE SEB WEB SİTESİ’nin logoları, GROUPE SEB ’in ticari markalarıdır. Bütün hakları saklıdır. GROUPE SEB WEB SİTESİ’nde gözüken diğer bütün markalar, kendi sahiplerinin mülküdür.

İsim ve marka haklarının ihlali kesinlikle yasaktır. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

GROUPE SEB ’in ürettiği görsel, yazılı ve diğer türdeki içeriklerin telif hakları GROUPE SEB 'e aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz. KULLANICI, GROUPE SEB ’in hizmetlerini, bilgilerini, GROUPE SEB WEB SİTESİ’nde yayınlanan sözleşme ve politikalarını ve telif haklarına tabi diğer çalışmalarını satma, paylaşma, dağıtma ve sergileyerek kullanma hakkına sahip değildirler. GROUPE SEB , her türlü fikri mülkiyet ve telif haklarını saklı tutmaktadır.

11. Satın Alınan Ürünler İçin Hizmet ve Destek

GROUPE SEB WEB SİTESİ'den satın alınan tüm ürünler için teknik servis veya desteğe ilişkin bütün talepler doğrudan üretici ya da ithalatçı GROUPE SEB’e yapılmalıdır. Bu süreçler üretici ya da ithalatçı GROUPE SEB’in ürün ile birlikte gönderilen garanti belgesinde belirlemiş olduğu şartlar ve koşullar doğrultusunda işler.

12. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep olarak kabul edilecek durumların varlığı halinde, GROUPE SEB , işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birinin geç veya eksik ifa edilmesinden veya ifa edilmemesinden dolayı; herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, GROUPE SEB için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme ya da temerrüt olarak addedilmeyecektir. Ayrıca bu durumların varlığı halinde, GROUPE SEB 'den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir.

"Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve GROUPE SEB 'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

13. Geçerli Kanun

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve web sitesini kullanımından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Taraflar, GROUPE SEB ile KULLANICI arasında çıkabilecek ihtilaflarda, GROUPE SEB ’in her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK 193. Maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

14. Tebligatlar

KULLANICI'nın, GROUPE SEB WEB SİTESİ’nde bildirdiği adres, işbu Kullanıcı Sözleşmesiyle ilgili olarak yapılacak her türlü yasal bildirim için, geçerli adres olarak kabul edilecektir.

Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri, diğer tarafa yazılı olarak, üç (3) iş günü içinde bildirmedikleri takdirde, eski adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış olacağını kabul edeceklerdir. GROUPE SEB ’in adres değişikliğini GROUPE SEB WEB SİTESİ sitesinde bildirmesi bu madde koşulunu yerine getirmesi için yeterlidir.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir.

15. Verilerin Korunması/ Kullanıcıların Kişisel Bilgilerinin Toplanması, İşlenmesi ve Kullanılması

Verilerinizin korunması GROUPE SEB için son derece önemlidir. Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılmasına ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızı okuyunuz.

 • Tefal Club Müşterilerini ayrıcalıklar dünyasına davet eden, müşteri memnuniyeti odaklı bir üyelik programıdır. Tefal Club üyelerini genel ve özel kampanya, promosyon, tanıtımlardan öncelikli haberdar etmek, puan kazanma/ harcama hediye çeki kazanma ve indirim gibi avantajlar sağlamak amacıyla hamiline düzenlenmiştir.
 • Tefal Club’a üye olmak için aşağıdaki şartları kabul etmek ve Tefal Club Başvuru Formunu doldurmak yeterlidir. Kart sahibi (“Kart Sahibi” veya “Tefal Club Kart Üyesi”) başvuru formunda verdiği bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde her türlü sorumluluk Kart Sahibi’ne ait olacaktır. Kart kişiye özeldir, başkasına devredilemez.
 • Tefal Club kartın tüm isim, kullanım ve dağıtım hakları Groupe SEB İstanbul Ev Aletleri A.Ş.'ye aittir. Kartın mülkiyeti Groupe SEB İstanbul Ev Aletleri A.Ş.'ye aittir. İstenildiğinde iade edilmesi zorunludur.
 • Tefal Club kart, Türkiye çapındaki program Üyesi Tefal mağazalarında geçerlidir. Tefal Club Kartın, Tefal mağazalarında geçerli olup olmadığının kontrolü Tefal Club Kart Üyesine aittir.
 • Groupe SEB İstanbul Ev Aletleri A.Ş. genel veya özel avantajlarından, ürün ve hizmet tanıtımlarından, yenilik ve kampanyalardan, reklam, pazar araştırması, anket ve müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla yapılacak bildirimlerden Kart Sahibi’nin haberdar olmak istemesi halinde, aşağıdaki kanallardan bir veya birden fazlasını işaretleyebilir;
  • SMS ile haberdar olmak istiyorum.
  • E-posta ile haberdar olmak istiyorum.
  • İnternet yolu ile haberdar olmak istiyorum.
  • Mektup yolu ile haberdar olmak istiyorum.
  • Telefon ile haberdar olmak istiyorum.
  • Haberdar olmak istemiyorum.
 • Ayrıca Kart Sahibi dilediğinde [musteri_hizmetleri@tefal.com.tr] adresinden bize ulaşarak mail vasıtasıyla haber bültenimizden çıkmak istediğini belirtebilir.
 • Kart Sahibi’nin iletmiş olduğu kişisel veriler yukarıda belirlenen amaçlar dahilinde işlenmektedir. Üye bilgileri Groupe SEB İstanbul Ev Aletleri A.Ş’nin çağrı merkezi, bilgi teknolojileri, ürün ve hizmet aldığı iş ortakları ile bu firmalar tarafından verilen hizmetler dâhilinde ve bu hizmetlerin sizlere gereği gibi sunulabilmesini teminen paylaşılabilir.
 • Tefal Club Üyelerine birbirinden farklı program faydalan sunulabilir. Bu Kartın sundugu indirimler stoklarla sınırlı olup, Tefal magazalannda sunulan başka avantajlarla aynı anda kullanılamaz, diger kampanyalar ile birleştirilemez. Kart Sahibi bu hakları kullanamadığı gerekçesi ve buna benzer gerekçelerle Groupe SEB İstanbul Ev Aletleri A.Ş.'den herhangi bir talepte bulunamaz.
 • Tefal Club programın sağladığı avantajlar vs kullanım koşullan Groupe SEB İstanbul Ev Aletleri A.Ş. tarafından belirlenmektedir. Groupe SEB İstanbul Ev Aletleri A.Ş. Üyellk programında değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. Groupe SEB Istanbul Ev Aletlerl A.Ş. kullanılmayan puanları belirli aralıklarla sıfırlama hakkına sahiptir.
 • Üye programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyte promosyon, duyuru, indirim gibi imkanlarn Kart Sahibi’ne sağlanamamasından dolayı oluşabilecek aksaklıklardan Groupe SEB Istanbul Ev Aletleri A.Ş. sorumlu tutulamaz.
 • Kartın kullanımından, saklanmasından Kart Sahibi sorumludur. Kart Sahibi, kartın kaybolması ya da çalınması halinde '444 40 50' numaralı telefona veya Tefal Mağazası’na haber vermelidir. Bildirim yapıncaya kadar dogabilecek her türlü zarardan Kart Sahibi sorumludur. Kartın kaybolması veya calınması halinde Groupe SEB Istanbul Ev Aletleri A.Ş.'nin sorumlulugu yoktur. Kartın kötüye kullanılması, programın suistimal edildiginin tespit edilmesi halinde, Kart Sahibi üyelikten doğan haklarını kaybeder. Ayrıca Groupe SEB İstanbul Ev Aletleri A.Ş.'nin tazminat talep haklan saklıdır.
 • Groupe SEB İstanbul Ev Aletleri A.Ş. tarafından saglanan haklardan faydalanabilmek icin, kart bilgilerinin eksiksiz, dogru ve güncel olması ve kartın aktif kullanılması lie mÜmkÜndÜr. Cep telefonu ve TC kimlik numarası bilgilerini doğru olarak vermeyen Kart Sahibi bu uygulama kapsamında sundugu özel haklardan faydalanamaz. Groupe SEB İstanbul Ev Aletleri A.Ş. bilgilerdeki eksiklik hata ve benzer nedenlerden dolayı kart Üyeligini iptal etme hakkına sahiptir. Birden fazla karta sahip olunması durumunda bu kartların sağladığı avantajlar toplanarak kullanılamaz.
 • Kartta biriken puanlar veya ekstra haklar nakde çevrilemez. Alışverişin iadesi ile karta verilen ekstra haklar geri alınır.
 • Sözleşmenin imzalanması ile Tefal Club Üyesi yukarıda belirtilen şartlan peşinen kabul etmiş sayılır.
 • Söz konusu kartın iptal edilmesini talep etmeniz hâlinde lütfen 444 40 50 ile iletişime geçerek telefon vasıtasıyla talebinizi ve iptal sebebinizi bildiriniz. Talebiniz üzerine Tefal Club kartınız iptal edilecek ve sistemlerimizden bilgileriniz silinecek ve Tefal Club kartın sunmuş olduğu yenilik, kampanya ve fırsatlar ile ilgili olarak sizinle iletişime geçilmeyecektir.
 • İşbu Başvuru Formu kapsamında belirtilen amaçlar için kişisel verilerimin işlenmesinde açık rızam olduğunu onaylıyorum.
16. Harici Linkler

Web sitemizde, üçüncü şahıslar tarafından işletilmekte olan diğer web sitelerine ait linkler bulunabilir ve bu web siteleri, başka web sitelerine linkler içerebilir. Dikkatli bir şekilde kontrollerin yapılmasına rağmen, GROUPE SEB ; harici linklerin içerikleri konusunda herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir. Link verilen web sitelerinin operatörleri kendi içeriklerinden sorumlu olacaklardır. Bu vesile ile açık bir şekilde, GROUPE SEB WEB SİTESİ sitesinde link verilmiş olan bütün web sitelerinin içeriklerinden dolayı GROUPE SEB ’in her hangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. GROUPE SEB , Üçüncü şahıs web sitelerinin veri koruma ve gizlilik ilkeleri içeriği konusunda sorumlu değildir.

17. Genel

GROUPE SEB ve KULLANICI arasındaki sözleşme, tarafları ve tarafların ilgili halefleri ve seleflerini de bağlamaktadır. KULLANICI, öncesinde GROUPE SEB ’in yazılı onayı olmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında oluşturulmuş olan sözleşmeyi veya hakları yahut yükümlülüklerini devredemez, temlik edemez, başkalarına yükleyemez veya başka bir şekilde ellerinden çıkartamaz.

GROUPE SEB , burada yazılanlarla sınırlı kalmamak kaydıyla GROUPE SEB’in işini etkileyen pazar koşullarındaki değişiklikler, teknolojideki değişiklikler, ödeme yöntemlerindeki değişiklikler, ilgili kanunlar ve düzenleme gereksinimlerindeki değişiklikler ve GROUPE SEB WEB SİTESİ’nin sistem özelliklerindeki değişiklikler dahil olmak üzere farklı nedenlerden dolayı ve kendi takdirine bağlı olarak muhtelif zamanlarda;

 • Bu Sözleşme şartlarını revize ve tadil etme,
 • GROUPE SEB WEB SİTESİ’nde sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirme,
 • GROUPE SEB WEB SİTESİ’nde sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen ücretli veya ücretsiz hale getirebilme, dondurabilme veya tamamen iptal edebilme.

GROUPE SEB , KULLANICI'ya duyurmak veya GROUPE SEB WEB SİTESİ'nin "Duyurular" bölümünde ilan vermek kaydıyla, dilediği tarihte GROUPE SEB WEB SİTESİ'nde sunduğu hizmetleri kısmen veya tamamen sona erdirebilir.

KULLANICI, GROUPE SEB WEB SİTESİ'nde belirtilen ürünler için satın alınma anındaki geçerli olan politikalara ve şartlara ve koşullara tabi olacaktır. Yasal veya teknik zorunluluklarla sözleşme şartlarında veya web sitesinde yer alan diğer politikalarda herhangi bir değişiklik yapıldığında, KULLANICI tarafından yirmidört (24) saat içerisinde aksi yazılı olarak GROUPE SEB ’e bildirilmediği sürece, GROUPE SEB , şartlar ve koşullardaki tüm değişiklikleri kabul ettiğini varsayma hakkına sahip olacaktır. GROUPE SEB , web sitesinin “Duyurular” sayfasında ilan etmek kaydıyla Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin maddelerinde yapılacak değişikliklerin takibi KULLANICI'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı Sözleşmesi'nin maddelerinde yapılacak değişikliklerden sonra sitenin kullanılmaya devam edilmesi, değişikliklerin kabul edilmesi anlamına gelir.

 • Tefal Club Müşterilerini ayrıcalıklar dünyasına davet eden, müşteri memnuniyeti odaklı bir üyelik programıdır. Tefal Club üyelerini genel ve özel kampanya, promosyon, tanıtımlardan öncelikli haberdar etmek, puan kazanma/harcama hediye çeki kazanma ve indirim gibi avantajlar sağlamak amacıyla hamiline düzenlenmiştir.
 • Tefal Club’a üye olmak için aşağıdaki şartları kabul etmek ve Tefal Club Başvuru Formunu doldurmak yeterlidir. Kart sahibi (“Kart Sahibi” veya “Tefal Club Kart Üyesi”) başvuru formunda verdiği bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde her türlü sorumluluk Kart Sahibi’ne ait olacaktır. Kart kişiye özeldir, başkasına devredilemez.
 • Tefal Club kartın tüm isim, kullanım ve dağıtım hakları Groupe SEB Istanbul Ev Aletleri A.Ş.'ye (“Groupe SEB”) aittir. Kartın mülkiyeti Groupe SEB’e aittir. İstenildiğinde iade edilmesi zorunludur.
 • Tefal Club kart, Türkiye çapındaki program Üyesi Tefal mağazalarında geçerlidir. Tefal Club kartın, Tefal mağazalarında geçerli olup olmadığının kontrolü Tefal Club Kart Üyesi’ne aittir.
 • Kart Sahibi’nin iletmiş olduğu kişisel veriler yukarıda belirlenen amaçlar dahilinde işlenmektedir. Üye bilgileri Groupe SEB’in çağrı merkezi, bilgi teknolojileri, ürün ve hizmet aldığı iş ortakları ile bu firmalar tarafından verilen hizmetler dâhilinde ve bu hizmetlerin sizlere gereği gibi sunulabilmesini teminen paylaşılabilir.
 • Tefal Club Kart Üyelerine birbirinden farklı program faydalan sunulabilir. Bu Kartın sunduğu indirimler stoklarla sınırlı olup, Tefal mağazalarında sunulan başka avantajlarla aynı anda kullanılamaz, diğer kampanyalar ile birleştirilemez. Kart Sahibi bu hakları kullanamadığı gerekçesi ve buna benzer gerekçelerle Groupe SEB'den herhangi bir talepte bulunamaz.
 • Tefal Club Kart Üyelik programının sağladığı avantajlar vs. kullanım koşulları Groupe SEB tarafından belirlenmektedir. Groupe SEB, Tefal Club Kart Üyelik programında değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. Groupe SEB kullanılmayan puanları belli aralıklarla sıfırlama hakkına sahiptir.
 • Üye programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyle promosyon, duyuru, indirim gibi imkanların Kart Sahibi’ne sağlanamamasından dolayı oluşabilecek aksaklıklardan Groupe SEB sorumlu tutulamaz.
 • Kartın kullanımından, saklanmasından Kart Sahibi sorumludur. Kart Sahibi, kartın kaybolması ya da çalınması halinde '444 40 50' numaralı telefona veya Tefal Mağazası’na haber vermelidir. Bildirim yapıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan Kart Sahibi sorumludur. Kartın kaybolması veya çalınması halinde Groupe SEB’in sorumluluğu yoktur. Kartın kötüye kullanılması, programın suistimal edildiğinin tespit edilmesi halinde, Kart Sahibi üyelikten doğan haklarını kaybeder. Ayrıca Groupe SEB’in tazminat talep haklan saklıdır.
 • Groupe SEB tarafından sağlanan haklardan faydalanabilmek için, kart bilgilerinin eksiksiz, doğru ve güncel olması ve kartın aktif kullanılması ile mümkündür. Cep telefonu ve TC kimlik numarası bilgilerini doğru olarak vermeyen Kart Sahibi bu uygulama kapsamında sunduğu özel haklardan faydalanamaz. Groupe SEB bilgilerdeki eksiklik hata ve benzer nedenlerden dolayı kart üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. Birden fazla karta sahip olunması durumunda bu kartların sağladığı avantajlar toplanarak kullanılamaz.
 • Tefal Club kartta biriken puanlar veya ekstra haklar nakde çevrilemez. Alışverişin iadesi ile karta verilen ekstra haklar geri alınır.
 • Üye programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyle promosyon, duyuru, indirim gibi imkanların Kart Sahibi’ne sağlanamamasından dolayı oluşabilecek aksaklıklardan Groupe SEB sorumlu tutulamaz.
 • Sözleşmenin imzalanması ile Tefal Club Kart Üyesi yukarıda belirtilen şartlan peşinen kabul etmiş sayılır.
 • Söz konusu kartın iptal edilmesini talep etmeniz hâlinde lütfen [●] ile iletişime geçerek/[●] vasıtasıyla talebinizi ve iptal sebebinizi bildiriniz. Talebiniz üzerine Tefal Club kartınız iptal edilecek ve sistemlerimizden bilgileriniz silinecek ve Tefal Club kartın sunmuş olduğu yenilik, kampanya ve fırsatlar ile ilgili olarak sizinle iletişime geçilmeyecektir.